Malbet Olsztyn - Realizacje: Utylizacja azbestu, Budowa domów, Konstrukcje stalowe, Wymiana pokryć dachowych, Budowa hal Malbet Olsztyn: Konstrukcje stalowe, Budowa hal Malbet Olsztyn - Hale systemowe: wiaty rolnicze, warsztaty, fermy, magazyny, chlewnie, stodoły Malbet Olsztyn - wiaty rolnicze, zadaszenia Malbet Olsztyn - hala 5-10-15: garaże, warsztaty Malbet Olsztyn: Budowa domów, Wymiana pokryć dachowych

Hale systemowe dla wojska

  • hangary
    Hangary Malbet oparte są na konstrukcji całorocznych hal stalowych. Wymiarowane są na odpowiednie, zależne od lokalizacji, strefy obciążenia wiatrem zgodne z PN-B-02011:1997/Az1:2009 i strefę obciążenia śniegiem zgodne z PN-80/B-02010/Az1:2006.
  • garaże sprzętu wojskowego
    Konstrukcja nośna garażu sprzętu wojskowego wykonana jest z elementów stalowych. Jego poszycie wykonane jest z tkaniny przemysłowej powleczonej miękkim PCV. Zastosowane materiały sprawiają, że garaże wojskowe  mają wyjątkowe cechy ogniowe.
  • stołówki wojskowe
    Główną cechą charakterystyczną hal systemowych dla wojska jest proces ich montażu. Składają się one z odrębnych modułów, montowanych na miejscu. Konstrukcja ramy pozwala uzyskać dużą rozpiętość, spełniając przy tym wszystkie normy bezpieczeństwa określone w najnowszych normach europejskich.
  • bazy wojskowe